Dokumenty

Veškeré informace z činnosti KSP – soupisy naplavaných kilometrů, zprávy z valných hromad, seznamy členů a další.

 Sportovní činnost

Obecné dokumenty

Členská schůze

Výkonný výbor

Členské příspěvky

Členská základna